Сарнай болон түүний хүүхдүүдэд 1,2 тонн гурил хандивлав.