Холбоо барих

Борлуулалтын алба:

Улаанбаатар хот: 99048473

Дархан хот: 99018840

Агуулах, Үйлдвэр:

Улаанбаатар агуулах: 99018826

Дархан агуулах: 95955700

Санхүүгийн алба:

Борлуулалтын нягтлан: 94080912

Буудай татан авалт хариуцсан нягтлан: 95094448

Харилцагчийн үйлчилгээний алба:

Утас: 99088862