Холбоо барих

Борлуулалтын алба:

Улаанбаатар хот: 99048473

Дархан хот: 99018840

Агуулах, Үйлдвэр:

Улаанбаатар агуулах: 99018826

Дархан агуулах: 95955700

Санхүүгийн алба:

Борлуулалтын нягтлан: 99018804

Буудай татан авалт хариуцсан ажилтан: 99018820

Харилцагчийн үйлчилгээний алба:

Утас: 99088862