Гурилын үнэ

Гурилын үнэ: 2013 оны 9-р сарын 11-ний байдлаар савласан дээд гурилын үнэ өмнөх сарын дундаж үнэтэй харьцуулахад 0.1 хувиар буурч, өмнөх 7 хоногийнхтой харьцуулахад өөрчлөлтгүй байв. Задгай 1-р зэргийн гурилын үнэ өмнөх сарын дундаж үнэтэй харьцуулахад 0.9 хувиар өсч, өмнөх 7 хоногийнхтой харьцуулахад өөрчлөлтгүй байна.

http://www.nso.mn/v3/index.php?page=news_more&id=1092