Чанарын удирдлага

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА

Бид ЧАНАР-ыг эрхэм зорилгоо болгон хэрэглэгчдэдээ өдөр тутмын хоол, хүнсний гол хэрэглээг нийлүүлж байдгаараа үргэлж бахархдаг.

ЧАНАР-ыг албан журмын болгож буй хамгийн түгээмэл бөгөөд тэргүүн туршлага болгосон арга зам нь түүнийг стандартжуулсан явдал ба чанар, стандарт хоёр нь нэг зоосны хоёр талтай адил салшгүй уялдаатай ойлголтууд билээ. Байгууллага нь стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, хэрэгжүүлж ажиллах нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон менежментийн чанарыг тасралтгүй сайжруулах боломжтой юм.

Бид 2019 онд Хүнсний аюулгүй байдлын НАССР (Hazard analysis critical control point/Эгзэгтэй цэгийн аюултай байдлыг хянах тогтолцоо) стандартыг гурил үйлдвэрлэлийн салбаруудаас анхлан нэвтрүүлж үйл ажиллагаандаа амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа ба 2020 оноос MNS ISO 9001:2016 Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэхээр зорин ажиллаж байна. 

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Бид хэрэглэгчийн хүлээлтээс давсан чанартай, дэвшилтэт технологоор, байгальд ээлтэй, эрүүл бүтээгдэхүүнийг байнга сайжруулан тасралтгүй үйлдвэрлэж, дэлхийн зах зээлд тогтвортой нийлүүлнэ.